UPDATE GOOILANDSINGEL

Op de plek waar het voorheen somber en grauw was rond het Rotterdamse Zuidplein, flaneren straks wandelaars over een groene boulevard met bomen en terrassen. De wandelboulevard aan de Gooilandsingel is de kers op de taart van de gebiedstransformatie Hart van Zuid.

De Gooilandsingel is de straat tussen het busstation Zuidplein en onder meer Zwemcentrum Rotterdam, Theater Zuidplein en diverse horecazaken. Voorheen was dit een drukke weg, waar auto’s en bussen af en aan reden. Door het verplaatsen van de bushaltes wordt de Gooilandsingel een groene, autovrije boulevard van liefst 750 meter lang, waar fietsers en wandelaars alle ruimte krijgen.

Oplevering buitenruimte in april

Het eerste gedeelte van de Gooilandsingel werd kort voor de kerst opgeleverd. De oplettende kijker zal hebben gezien dat al een groot aantal bouwhekken is verwijderd. De planning is dat in april 2023 de gehele buitenruimte is ingericht. Op de Gooilandsingel vind je straks veel groen en natuurstenen zitelementen. De weg wordt opgesierd met unieke Hart van Zuid-stenen. Ook komen er terrassen en mogelijkheden om te spelen.

Waterplein

In februari 2023 wordt gestart met de aanleg van een waterplein op het Annie M.G. Schmidtplein. Dit is het plein tussen Zwemcentrum Rotterdam en Theater Zuidplein. Een waterplein slaat tijdelijk water op. Als het droog is, kan er op het plein gezeten, gelopen en gespeeld worden. Wanneer het regent, vullen de bassins zich met water. Dit water kan vertraagd worden afgevoerd, waardoor het riool tijdens flinke regenbuien wordt ontlast.

Waterbuffer

Een uniek onderdeel van Hart van Zuid wordt de zogeheten urban waterbuffer. Dat is een systeem waarbij regenwater wordt opgevangen, gefilterd, opgeslagen en hergebruikt. Rotterdam hoopt op die manier 20 miljoen liter regenwater te hergebruiken zonder gebruik te hoeven maken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om dit mogelijk te maken, is er onder de Gooilandsingel een zogenoemde krattenberging gemaakt. Hierin wordt hemelwater van de uitstaphaltes van de busbaan en de Gooilandsingel in opgevangen. Bij een flinke regenbui kan in één keer 2,4 miljoen liter water opgevangen worden. Hierna wordt het gezuiverd met planten en vervolgens diep in de grond opgeslagen. Daarna kan het schoon omhoog worden gepompt. Het water zal onder meer worden gebruikt door de nog te bouwen Pathé-bioscoop en Rotterdam Ahoy.